Halden Røde Kors får ny beredskapsambulanse

Halden Røde Kors får kr 400 000 til ny beredskapsambulanse.