Klikk her for å komme til siden for nedlasting av søknadsskjema.

Mindre prosjekter

Mindre prosjekter er begrenset oppad til kr. 50.000,- og kan søkes hele året.

Det kreves en enkel søknad med

 • beskrivelse av søkeren med organisasjonsnummer
 • hensikten og beskrivelse av prosjektet
 • kostnadsoverslag
 • søknadsbeløp

Større prosjekter

Større prosjekter skal styrebehandles og krever en omfattende søknad.

Det kreves en velbegrunnet søknad med

 • beskrivelse av søkeren med organisasjonsnummer
 • siste godkjente årsregnskap
 • hensikten og beskrivelse av prosjektet

Videre skal søknaden inneholde

 • prosjektplan
 • kostnadsbudsjett
 • finansieringsplan
 • hvilke andre steder det er søkt støtte til samme prosjekt
 • søknadsbeløp

Søknadene til større prosjekter behandles på styremøtene som normalt holdes hvert kvartal.

Søknader til både små og store prosjekter sendes til Sparebank1stiftelsen Halden ved daglig leder på e-post.

Personopplysninger

Ved å søke gavemidler hos Sparebank1stiftelsen Halden samtykker du til at stiftelsen oppbevarer personopplysninger til administrasjon og oppfølging av søknaden. Videre kan stiftelsen bruke bevilgede søknader som del av sin markedsføring.

Du kan laste ned vår personvernerklæring hvor vi informerer om hvordan Sparebank1stiftelsen Halden behandler personopplysninger på siden SØK STØTTE.