Søknadsskjema over skal benyttes for alle søknader til Sparebank1stiftelsen Halden. Unntaket er breddegaver som lyses ut i januar hvert år og krever at man bruker dette skjema.

Momskompensasjon

Det er viktig at momskompensasjon blir registrer riktig i vårt søknadsskjema. For mer informasjon om din organisasjon har rett på momskompensasjon og hvordan dette gjøres se informasjon om dette her.