Sparebank1stiftelsen Halden er en stiftelse som drives av daglig leder i tillegg til et operativt styre som er aktivt med på alle større tildelinger.

Generalforsamlingen tilsetter styret og gir mandat for styreperioden. Stiftelsen har en generalforsamling på 12 medlemmer, et styre på 5 medlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer. 

Regnskapsfører for Sparebank1stiftelsen Halden er firma Regnskapsservice og revisor er firma PricewaterhouseCoopers AS.


Tillitsvalgte i Sparebank1stiftelsen Halden pr. 1. juni 2024:

Styret

 • Jon-Ole Torp – styreleder
 • Erlend Sand Aas – nestleder
 • Hanne Gudem
 • Åse Gustavsen
 • Hanne Lerche Raadal

Se en tidligere presentasjon av noen av styremedlemmene i egen artikkel her.

Varamedlemmer til styret

 • Pernille Flyvholm
 • Christian Børresen

Generalforsamlingen

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 12 medlemmer:

 • Liv Marit Sundstøl – leder
 • Henrik Falch – nestleder
 • Trude Barstad Thoresen
 • Dag Brekke
 • Thor Fagereng
 • Wenche Scott Hagen
 • Anne Julsrud Haugen
 • Svein Roger Lunde
 • Ann-Lisbeth Østby
 • Anita Grandal
 • Heidi Stenbock Haakestad
 • Sebastian Engh

Varamedlemmer til generalforsamlingen

 • Hans-Christian Berg
 • Geir Andersen

Valgkomiteen

 • Liv Marit Sundstøl
 • Henrik Falch
 • Trude Barstad Thoresen

Halden Sparebanks Ærespris – 150 års jubileumsfond

 • Fredrik Holm (ordfører Halden kommune)
 • Morten Ulekleiv (redaktør Halden Arbeiderblad)
 • Jon-Ole Torp (styreleder Sparebank1stiftelsen Halden)
 • Liv Marit Sundstøl (leder Generalforsamlingen Sparebank1stiftelsen Halden)
 • Else-Marie Waleur Andersen (daglig leder Sparebank1stiftelsen Halden)