Sparebank1stiftelsen Halden er en stiftelse som drives av daglig leder i tillegg til et operativt styre som er aktivt med på alle større tildelinger.

Generalforsamlingen tilsetter styret og gir mandat for styreperioden. Stiftelsen har en generalforsamling på 12 medlemmer, et styre på 5 medlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer. 

Regnskapsfører for Sparebank1stiftelsen Halden er firma Regnskapsservice og revisor er firma PricewaterhouseCoopers AS.


Tillitsvalgte i Sparebank1stiftelsen Halden pr. 1. juni 2023:

Styret

 • Kjell Hagen – styreleder
 • Roger Caspersen – nestleder
 • Hanne Gudem
 • Åse Gustavsen
 • Hanne Lerche Raadal

Se en tidligere presentasjon av noen av styremedlemmene i egen artikkel her.

Varamedlemmer til styret

 • Pernille Flyvholm
 • Erlend Sand Aas

Generalforsamlingen

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 12 medlemmer:

 • Jon Ole Torp – leder
 • Liv Marit Sundstøl – nestleder
 • Bjarte Norheim
 • Trude Barstad Thoresen
 • Dag Brekke
 • Thor Fagereng
 • Wenche Scott Hagen
 • Anne Julsrud Haugen
 • Svein Roger Lunde
 • Ann-Lisbeth Østby
 • Henrik Falch
 • Anita Grandal

Varamedlemmer til generalforsamlingen

 • Hans-Christian Berg
 • Heidi Stenbock Haakestad

Valgkomiteen

 • Jon Ole Torp – leder
 • Liv Marit Sundstøl
 • Bjarte Norheim