Sparebank1stiftelsen Halden deler ut gaver for å bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalområdet og videreføre Halden Sparebank sin tradisjon med tildeling av breddegaver. Gavene gis i hovedsak til lag, foreninger og organisasjoner som driver allmennyttig arbeid i lokalsamfunnet og som har stor grad av frivillighet. Gaver gis i hovedsak til definerte prosjekter, ikke drift. Gavebeløpet utbetales etter fremdrift basert på dokumenterte kostnader. Det gis ikke gaver til enkeltpersoner og søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Gaveområder

  • Kunst og kultur
  • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Humanitære tiltak og helseformål
  • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
  • Kompetanse, utdanning, forskning
  • Klima og miljø, naturvern
  • Næringsutvikling
  • Annet

Gaven kan deles inn i tre hovedområder som er breddegaver, mindre prosjekter og større prosjekter.

Breddegaver

Breddegaver er en enkel gavetildeling basert på aktivitetsnivå og antall medlemmer. Breddegaver deles ut til lag og foreninger en gang i året. Søknadsfrist er normalt i januar måned og søknader sendes inn på eget skjema. Klikk her for å komme til skjema.

Mindre prosjekter

Mindre prosjekter er begrenset oppad til kr. 50.000,- og kan søkes hele året. Det kreves en enkel søknad med begrunnelse, kostnadsoverslag og søknadsbeløp. Klikk her for å komme til siden for nedlasting av søknadsskjema.

Større prosjekter

Større prosjekter skal styrebehandles og krever en omfattende søknad. Det kreves en velbegrunnet søknad med beskrivelse av søkeren og hensikten med prosjektet. Videre skal søknaden inneholde prosjektplan, kostnadsbudsjett, finansieringsplan og søknadsbeløp. Beskrivelse av søkeren bør inkludere siste godkjente årsregnskap. Søknadene behandles på styremøtene som normalt holdes hvert kvartal. Klikk her for å komme til siden for nedlasting av søknadsskjema.

For mer informasjon se egen side om prosjekter.

Personopplysninger

Ved å søke gavemidler hos Sparebank1stiftelsen Halden samtykker du til at stiftelsen oppbevarer personopplysninger til administrasjon og oppfølging av søknaden. Videre kan stiftelsen bruke bevilgede søknader som del av sin markedsføring.

Du kan laste ned vår personvernerklæring her hvor vi informerer om hvordan Sparebank1stiftelsen Halden behandler personopplysninger: Personvernerklæring Sparebank1stiftelsen Halden, oppdatert november 2021.