Frelsesarmeen får støtte til ny varebil

Frelsesarmeen får kr 100 000,- til støtte til ny varebil