Breddegaver er en enkel gavetildeling basert på aktivitetsnivå og antall medlemmer. Breddegaver deles ut til lag og foreninger en gang i året. Søknadsfrist er normalt i januar måned og søknader sendes inn på eget skjema. Søknader for breddegaver behandles og utdeles i februar.

Fristen for søknadene blir annonsert her på siden, på vår Facebookside og i Halden Arbeiderblad.

Mindre lag og foreninger kan søke oss om breddegaver. NB! Foreninger og lag med formål idrett sender søknad til Halden Idrettsråd.

Bruk dette søknadsskjema for breddegaver

Lagets eller foreningens navn: Fyll inn navnet på organisasjonen som søker
Lagets eller foreningens aktiviteter: Beskriv hva dere har som hovedformål og hvilke aktiviteter dere ønsker midler til. Maks antall tegn er 1000.
Medlemmer: Fyll inn antall personer. Hvis noen av feltene ikke er relevante, fyll inn 0.
Aktive voksne   Barn/ungdom
 
Kontonummer: Foreningens kontonummer for innbetaling av gave.
Kontaktperson: Fyll inn navn og adresse til kontaktperson. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen bekreftelsen og svar på søknaden blir sendt til.
Navn Telefon
E-post
Adresse
Postnr.
Poststed

Personopplysninger

Ved å søke gavemidler hos Sparebank1stiftelsen Halden samtykker du til at stiftelsen oppbevarer personopplysninger til administrasjon og oppfølging av søknaden. Videre kan stiftelsen bruke bevilgede søknader som del av sin markedsføring.

Du kan laste ned vår personvernerklæring her hvor vi informerer om hvordan Sparebank1stiftelsen Halden behandler personopplysninger: Personvernerklæring Sparebank1stiftelsen Halden, oppdatert november 2021.