Breddegaver er en enkel gavetildeling basert på aktivitetsnivå og antall medlemmer. Breddegaver deles ut til lag og foreninger en gang i året. Søknadsfrist er normalt i januar måned og søknader sendes inn på eget skjema. Søknader for breddegaver behandles og utdeles i februar.

Fristen for søknadene blir annonsert her på siden, på vår Facebookside og i Halden Arbeiderblad.

Mindre lag og foreninger kan søke oss om breddegaver. NB! Foreninger og lag med formål idrett sender søknad til Halden Idrettsråd.

 

Fristen for å søke breddegaver for 2024 er utgått. Vi mottok mange søknader. Disse blir behandlet så raskt som mulig.

 

For søknad om breddegaver skal skjema nedfor benyttes:

Link til skjema for breddegaver – klikk her

 

Personopplysninger

Ved å søke gavemidler hos Sparebank1stiftelsen Halden samtykker du til at stiftelsen oppbevarer personopplysninger til administrasjon og oppfølging av søknaden. Videre kan stiftelsen bruke bevilgede søknader som del av sin markedsføring.

Du kan laste ned vår personvernerklæring her hvor vi informerer om hvordan Sparebank1stiftelsen Halden behandler personopplysninger: Personvernerklæring Sparebank1stiftelsen Halden, oppdatert november 2021.