Halden Røde Kors

Halden Røde Kors får støtte med kr. 100.000.- for å kompensere for bortfall av inntekter pga Covid19 og færre arrangementsoppdrag.