Røde Kors får tillegg til å kjøpe ambulansen

Halden Røde Kors får kr 200 000 som tilleggsstøtte til ny beredskapsambulanse