En bedre jul til flere

De 4 organisasjonene Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, Det Grønne huset og Røde Kors får en ekstraordinær støtte på kroner 225 000,- for at flere skal få en bedre jul.