Røde kors Halden har fått gave til mannskapsbil

Sparebankstiftelsen Halden har gitt kr. 175.000,- til Røde kors, Halden til innkjøp av mannskapsbil.