Vi ønsker at alle som mottar gaver nevner Sparebank1stiftelsen Halden i omtaler, profilering og markedsføring ifm. gaven, arrangementet og/eller prosjektet. Her kan du laste ned våre logoer for bruk i profileringen:

Logofiler i jpg format til bruk på nett:

Logofiler i pdf format til bruk på trykksaker mm:

Logofiler i ai format (store filer) til bruk på trykksaker mm oversendes på forespørsel.

Ta kontakt.