Valg av medlemmer til generalforsamlingen 30. mars 2022

Valg av medlemmer til generalforsamlingen finner sted onsdag 30. mars kl. 16.00 i våre lokaler i Sparebank1 i Halden. Melding om deltakelse må være oss i hende senest mandag 28. mars kl. 15.00 på post@sparebankstiftelsenhalden.no.