Valg av medlemmer til generalforsamlingen 12. april 2021

12. april er det valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebank1stiftelsen Halden.

Frist for stemmegivning er mandag 12. april kl.12.00.
Stemme avgis ved å sende e-mail til: post@sparebankstifelsenhalden.no 


Protokoll valgkomiteen