Vi støtter gode saker

Halden Arbeiderblad hadde 7. november 2013 et flott reportasje om oss sammen med byens to sparebanker. Sparebankstiftelsen Halden prydet både forsiden, baksiden og var omtalt på lederplass i avisen. Vi støtter gode saker.