Sparebank1stiftelsen Halden søker daglig leder i 60% stilling

Vårt styre har besluttet å ansette daglig leder. Daglig leder skal i tett dialog med styret være en viktig bidragsyter for å videreutvikle Sparebank1stiftelsen Halden. Vi benytter eksterne samarbeidspartnere innenfor områdene finansforvaltning og regnskap/IT.

Arbeidsområder/oppgaver:

 • Stå for daglig drift av stiftelsen
 • Følge opp forvaltning av stiftelsens verdier i tråd med fastlagt forvaltningsstrategi
 • Forberede og gjennomføre styremøter
 • Behandle søknader om gaver i tråd med fastlagt gavepolitikk og gi innstilling til styret
 • Ivareta det praktiske rundt gaveutdeling
 • Representere stiftelsen og holde kontakt med gavemottakere og drive aktivt kommunikasjons- og mediearbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • Ledererfaring
 • Gode økonomikunnskaper og forståelse av kapitalforvaltning
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og erfaring fra mediehåndtering og omdømmebygging
 • Gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • Bosatt i Halden og/eller ha god kjennskap og relasjoner til lokalsamfunnet
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Sparebank1stiftelsen Halden har kontor i lokalene til Sparebank1 Østfold Akershus på Wiels plass i Halden.

Lønns og arbeidsbetingelser fastsettes etter avtale. Søknad sendes på e-post til post@sparebankstiftelsenhalden.no innen 15.januar 2023.  Eventuelle spørsmål rettes til arb.styreleder Kjell Hagen på telefon 90 13 59 25.