Mindre lag og foreninger kan søke om gaver innen 31. januar 2022

Mindre lag og foreninger kan søke oss om breddegaver. NB! Foreninger og lag med formål idrett sender søknad til Halden Idrettsråd. Søknad sendes via vår hjemmeside på eget søknadsskjema for Breddegaver. Følg denne linken for å registrere søknaden. 

Søknadsfristen er 31. januar og foreningene får beskjed i februar om søknaden er innvilget.