Mindre lag og foreninger kan søke om støtte innen 31. januar 2021

Mindre lag og foreninger kan søke oss om breddegaver. NB! Foreninger og lag med formål idrett sender søknad til Halden Idrettsråd. Søknad sendes via vår hjemmeside på eget søknadsskjema for Breddegaver – eller via post. Følg denne linken for å registrere søknaden. 

Søknadsfristen er 31. januar 2021 og foreningene får beskjed i februar om søknaden er innvilget.

Halden Sparebank hadde lang tradisjon med å dele ut gaver til lag og foreninger. Banken har støttet og vært medarrangør til idrettsforeninger, humanitære organisasjoner, kirker, kulturell virksomhet, kor og korps, arbeid bland barn og unge og mye mer.

Vi i Sparebank1stiftelsen Halden er stolte av denne tradisjonen som vi viderefører i samarbeid med SpareBank 1 Østfold Akershus. Vi ønsker søknader fra foreninger med allmennyttige formål av en viss størrelse som har et aktivt kundeforhold i SpareBank 1 Østfold Akershus.