I tillegg til gavetildeling til lag og foreninger deler Sparebankstiftelsen Halden hvert år ut Halden Sparebanks ærespriser.

  • Det kan deles ut inntil tre ærespriser for positiv innsats i eller for Halden innenfor områdene; kultur, næring og humanitært arbeid
  • Tidspunkt for tildeling annonseres og kunngjøres normalt på høsten hvert år
  • Det er valgt en komite for å behandle forslag med følgende medlemmer; ordfører i Halden kommune, redaktør i Halden Arbeiderblad, leder i stiftelsens generalforsamling, leder og nestleder i stiftelsens styre.
  • Forslag sendes til Sparebankstiftelsen Halden
  • Utdeling av ærespriser skjer årlig, normal i forbindelse med Haldengallaen i januar.

Hver av prisene er på kr. 25.000,-

Utdeling av æresprisene for 2020 er utsatt da Haldengallaen 2021 er utsatt. Tid og sted for utdeling blir annonsert senere.

Her kan du se de siste års æresprisvinnere

Æresprisvinnere 2019 på Haldengallaen 2020. Foto: ARFAN BAOMIDEHA, Halden Arbeiderblad

På bildet over ser du 2019-vinnere av priser på Haldengallaen 11. januar 2020. Her kan du lese mer om Haldengallen 2020 og æresprisvinnerne 2019.

Æresprisvinnere 2018 på Haldengallaen 2019. Foto: HPWilleFoto

På bildet over ser du 2018-vinnere av priser på Haldengallaen 12. januar 2019. Her kan du lese mer om Haldengallen 2019 og æresprisvinnerne 2018.

Vinnerne av ærespriser 2017 på Haldengallaen 2018.

Her kan du lese mer om Haldengallen 2018 og æresprisvinnerne 2017.

Vinnere av Halden Sparebanks ærespriser 2016.

Her kan du lese mer om Haldengallaen 2017 og æresprisvinnerne 2016.

Vinnere av Halden Sparebanks ærespriser 2015.

Her kan du lese mer om Haldengallaen 2016 og æresprisvinnerne 2015.

Vinnere av Halden Sparebanks ærespriser 2014.

Her kan du lese mer om Haldengallaen 2015 og æresprisvinnerne 2014.

Vinnerne av Halden Sparebanks ærespriser 2013.

Her kan du lese mer om Haldengallaen 2014 og æresprisvinnerne 2013.

Halden Sparebanks æresprisvinnere for 2012.

Her kan du lese mer om Haldengallaen 2013 og æresprisvinnerne 2012.