Gratulerer til æresprisvinnerne Haldengallaen 2023

HALDENGALLAEN 2023

Se omtale om Haldengallaen 4. mars 2023 i Halden Arbeiderblad

Halden Sparebanks ærespriser for 2022 ble delt ut på Haldengallaen.

Ærespris for kultur: Sanne Kvitnes

Sanne får prisen for sitt allerede mangeårige arbeid som skulespiller, sanger og tekstforfatter, og samtidig er hun en inspirator for unge kulturutøvere lokalt.

Sanne Kvitnes

Ærespris for humanitært arbeid: Klessentralen as

Klessentralen får prisen for sitt arbeid for mange som sliter og trenger støtte.

Solveig Ingersdatter Eriksen fra Klessentralen

Æresprisen næring: Billington Jernvareforretning

En ærværdig og godt drevet forretning i Halden, med stort fokus på fag og kundeservie. En lokal merkevare som mange haldensere har et nært forhold til.

Tore Stenbråten og Jan Hanssen fra Billington Jernvareforretning.