Haldengallaen 2019

ÅRETS PRISVINNERE UNDER HALDENGALLAEN: Alle prisvinnerne samlet på scenen etter at heder og ære hadde blitt behørig plassert gjennom lørdagskvelden. Foto: Hans Petter Wille

Sparebank1stiftlsen Halden deler hver år ut tre ærespriser for positiv innsats i eller for Halden innenfor områdene; kultur, næring og humanitært arbeid. For 2018 ble disse flotte kandidatene vinnere av hver sin pris.


Ærespris for humanitært arbeid

– Det er smale grenser mellom kulturell og humanitær virksomhet, sa Kjell Hagen da han delte ut prisen til Dina Nordsjø og Ove Billington for deres arbeid med Fargespill i Halden.

– Det er flott å bli verdsatt for jobben vi gjør, og det inspirerer til å jobbe videre, sa Nordsjø.

Prispengene skal bidra til plateinnspilling av et album i løpet av året.


Ærespris for næringsliv

Prisutdeler Tom Willy Prangerød introduserte vinneren med å si at dette er et selskap som ble etablert i 1999, og at de har bidratt til å skape 150 arbeidsplasser i denne tiden.

– De har etablert et av Europas mest moderne transportsenter på Svingenskogen.

Han overrakte prisen til Per Puck, som representant for Fredriksten Utvikling og deres utvikling av Svinesund Transportsenter.

– Da vi begynte hadde vi et perspektiv på 15 år frem i tid, så vi gikk litt over planlagt tid, sa han med et smil.


Ærespris for kultur

Else-Marie Andersen Guldahl begynte å introdusere årets prisvinner med å si at vedkommende startet sin musikalske bane med å spille trommer i skolekorps. Da var det nok ikke mange som tippet på riktig prisvinner.

Men da hun gikk videre til å si at han har vært aktiv på scenen i over 20 år, og har spilt med så å si alt og alle i Halden, gikk nok tankene fort til Omar Østli.

– Jeg blir ikke så lett satt ut eller tatt på senga, men det gjør jeg nå, sa prisvinneren.