Pinsemenigheten Salen får støtte til bygg

Pinsemenigheten Salen får kr 1 000 000 i støtte til tilbygg kafé til eget bygg.