Frelsesarmeen i Halden får god lyd til sine konserter

Frelsesarmeen i Halden får kr. 200 000 i prosjektstøtte til god lyd og tilrettelegging av riktig utstyr for tunghørte.

Se artikkel i Halden Arbeiderblad 24. oktober 2017.

I FRELSESARMEEN: Offiserparet Rebecca Runar Askevold og Øyvind Askevold og Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen Halden. Foto: Steinar Omar Østli

 

200.000 KRONER: Sparebankstiftelsen Halden har bidratt med en stor sum. Foto: Steinar Omar Østli