Kirkens bymisjon i Sarpsborg får støtte til «kafe kominn»

Kirkens bymisjon i Sarpsborg får støtte til prosjekt «kafe kominn» med kr. 490.000.-