I rekordåret 2017 delte Sparebankstiftelsen Halden ut nesten 17 millioner kroner

I rekordåret 2017 delte Sparebankstiftelsen Halden ut nesten 17 millioner kroner etter søknader.

– Den suverent største enkeltsummen på seks millioner kroner gikk til Tistedalshallen fordi vi ønsket å bidra til at de kunne etablere hall der oppe raskt, sier styrets leder Kjell Hagen til Halden Arbeiderblad.

– Selv uten pengene til Tistedalshallen er det rekordmye, fortsetter han.

Skifter navn

Sparebankstiftelsen Halden skifter nå navn til Sparebank1stiftelsen Halden.

Stiftelsen deler ut breddegaver og prosjektstøtter til prosjekter innen områder som kultur, byutvikling, idrett- og friluftsliv eller ideelle foreninger. Breddegaver på til sammen 1,5 millioner kroner, deles til lag og foreninger i lokalsamfunnet vårt som driver allmennyttig arbeid.

Sparebank1stiftelsen Halden er ganske ung og ble stiftet 1. november 2011 i forbindelse med fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. Det resulterte i Sparebank 1 Østfold Akershus. Vår lokale stiftelse skal sikre at de pengene som var oppsamlet i vår lokale bank forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom den lokale stiftelsen.

Kjell Hagen mener stiftelsen vil ha rundt 10 millioner kroner til rådighet i 2018.

 

Heier på frivilligheten

Kjell Hagen og Åse Gustavsen i stiftelsen er blant dem som heier på frivilligheten i Halden. Gjennom de mange søknadene som kommer inn får de også et unikt bilde av frivilligheten og dugnadsinnsatsen innen kommunens grenser.

De får inn søknader hele året, og de behandles fortløpende. Breddegavene på størrelser fra 0–50.000 kroner har Hagen fullmakt til å innvilge. Større beløp styrebehandles, og styret har møte ca. hver annen måned.

– Vi skal ha årets første møte den 2. mars, sier de.

Barn og unge har prioritet i denne stiftelsen. Det har det vært helt siden starten den 1. november 2011.