Breddegaver er en enkel gavetildeling basert på aktivitetsnivå og antall medlemmer. Breddegaver deles ut til lag og foreninger en gang i året. Søknadsfrist er normalt i januar måned og søknader sendes inn på eget skjema. Søknader for breddegaver behandles og utdeles i februar.

Fristen for søknadene blir annonsert her på siden, på vår Facebookside og i Halden Arbeiderblad.

 

Bruk dette søknadsskjema for breddegaver

Lagets eller foreningens navn: Fyll inn navnet på organisasjonen som søker
Lagets eller foreningens aktiviteter: Beskriv hva dere har som hovedformål og hvilke aktiviteter dere ønsker midler til. Maks antall tegn er 1000.
Medlemmer: Fyll inn antall personer. Hvis noen av feltene ikke er relevante, fyll inn 0.
Aktive voksne   Barn/ungdom
 
Kontonummer: Foreningens kontonummer for innbetaling av gave.
Kontaktperson: Fyll inn navn og adresse til kontaktperson. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen bekreftelsen og svar på søknaden blir sendt til.
Navn Telefon
E-post
Adresse
Postnr.
Poststed