Vi har Haldens beste jobb

Vi har delt ut godt over 30 mill til lokalsamfunnet siden oppstarten for fem år siden. Og mer blir det, for vi er en langsiktig aktør som heier på frivilligheten.

– Til daglig jobber jeg med økonomi og budsjettoppfølging; derfor synes jeg at det er
utrolig givende å være med
å dele ut penger til gode formål. Jeg synes jeg er heldig som får være med å hjelpe engasjerte mennesker som
står på for idrett, kultur, kunst og mye mer. Jeg er stolt av å bo i Halden, og jeg blir både imponert og ydmyk over de utallige ildsjeler som beriker byen og omegn.

Hanne Gudem, styremedlem, Sparebankstiftelsen Halden

 

– Etter å ha arbeidet i Halden Sparebank i 45 år, og nå
over 5 år som styreleder i Sparebankstiftelsen Halden, 
er det mange haldensere
som kjenner meg. Det er fantastisk at vi kan bidra til
 det rike kulturlivet i byen, gi idrettsanlegg et løft og at det flotte arbeidet som frivillige bidrar med hver dag blir støttet. Særlig arbeid blant barn og unge er prioritert.

Kjell Hagen, arbeidende styreleder, Sparebansktiftelsen Halden

 

– Som daglig leder i vår familiebedrift fra 1949 har jeg
sett utviklingen og vært med å bygge Halden. Jeg er opptatt av at arven fra banken skal brukes
på varige verdier i tillegg til vårt fokus på barn og unge. Jeg er Tistedalsgutt, synger i koret Mixdur og er hobbykokk. Min tilknytning
til banken er fra 12 år i styret i Halden Sparebank, og jeg er
nå så heldig å være nestleder i Sparebankstiftelsen Halden. Det føles godt å få være med å gi tilbake til lokalmiljøet.

Roger Caspersen, nestleder, Sparebankstiftelsen Halden

 

– Jeg er Risumjente som har studert i utlandet, jobbet I 
Oslo og er tilbake i Halden og Sponvika med familien. Etter
å ha bodd andre steder ser 
jeg byen med friske øyne og fremtidstro. Utviklingen i Halden har vært fantastisk og her skjer det mye. Det er givende å få hjelpe frem det engasjementet som spirer og gror innen kultur, idrett og et mangfold av foreninger.

Åse Gustavsen, styremedlem, Sparebankstiftelsen Halden

 

– Gjennom 10 år som ansatt i Halden kommune fikk jeg god innsikt i både muligheter og utfordringer i lokalsamfunnet. Det er derfor en stor glede å kunne bidra til økt aktivitet i byens mangfoldige kultur- og idrettsliv. Som styremedlem i både Sparebankstiftelsen Halden og Sparebank1 Østfold Akershus er jeg opptatt av å forvalte verdiene best mulig. På den måten kan stiftelsen fortsette å støtte gode ideer for allmenheten i årene fremover.

Elin Cathrine Hagen, styremedlem, Sparebankstiftelsen Halden