Vet du om noen som fortjener våre ÆRESPRISER?

Vi deler ut ærespriser innen Kultur, Næring og Humanitært arbeid. Nominer din kandidat som har utmerket seg for positiv innsats, i eller for Halden i 2021, ved å sende noen ord om hvem og hvorfor til post@sparebankstiftelsenhalden.no innen 10. november 2021.