Nominer til Ærespriser innen Kultur, Næring og Humanitært arbeid innen 20. januar 2023

Prisene tildeles fra bankens jubileumsfond fra 1985. Fondet forvaltes av Sparebank1stiftelsen Halden og styret består av ordfører i Halden, redaktør i Halden Arbeiderblad, generalforsamlingens leder og styrets leder og nestleder i Sparebank1stiftelsen Halden.

Nominer din kandidat som har utmerket seg for positiv innsats, eller for Halden i 2022, ved å sende noen ord om hvem og hvorfor til: post@sparebankstiftelsenhalden.no innen 20. januar 2023.