Haldengallaen 2015

Sparebankstiftelsen Halden er med å arrangerer Haldengalla for tredje gang.

Prisvinnerne for 2014.