Nominer din kandidat til våre ærespriser

Vet du om noen som fortjener våre ærespriser? Vi deler ut priser innen Kultur, Næring og Humanitært arbeid.

Prisene tildeles fra bankens jubileumsfond fra 1985. Fondet forvaltes av Sparebank1stiftelsen Halden og styret består av ordfører i Halden, redaktør i Halden Arbeiderblad og leder og nestleder i Sparebank1stiftelsen Halden.

Nominer din kandidat som har utmerket seg for positiv innsats, i eller for Halden, ved å sende noen ord om hvem og hvorfor.

Sende på e-post til post@sparebankstiftelsenhalden.no innen fredag 2. november 2018.