Æresprisvinnere 2017 på Haldengallen 2018

Sparebank1stiftlsen Halden deler hver år ut tre ærespriser for positiv innsats i eller for Halden innenfor områdene; kultur, næring og humanitært arbeid. For 2017 ble disse flotte kandidatene vinnere av hver sin pris.

 

Sparebank1stiftelsen Halden Ærespris innen Kultur

 Æresprisen innen Kultur ble tildelt Veslefrikk Teaterverksted ved Monia Berger. Det hele startet  på Folkvang skole men har siden blitt utvidet til et tilbud for hele byen hvor barn og unge får utvikle seg innen både teater, sang og dans. 

– Årets prisvinner er ingen nybegynner innenfor kulturarbeid i Halden. Det hele startet i 2003 som et tilbud til barn og unge etter skoletid på Folkvang skole, men ble snart utvidet til også å gjelde alle skolene i byen. Virksomheten vokste raskt og dermed også behovet for et permanent øvingslokale. Ved et godt samarbeid med Magne Rannestad og Fredriksten festning fikk virksomheten et fast øvingslokale der. Gruppen det er snakk om er barn og unge fra 2 til 20 år så aldersspennet er stort. Hvert år gjennomfører de 2 – 4 forestillinger både ute og inne og det sier seg selv at når du engasjerer deg på denne måten så krever det et stort engasjement. Det er ingen 9 til 4 jobb. Men heldigvis er engasjementet så stort at tidsbruken ikke er vesentlig i denne sammenheng.

Lederen i dette arbeidet har lagt vekt på å skape et trygt sosialt miljø for alle som er med så i tillegg til teater/dans og sangøvelser arrangeres det også spillekvelder, film/kino, teaterturer grilltur, sommerfest etc. Da skal jeg ikke holde prisvinneren hemmelig lenger, kanskje noen allerede har skjønt hvem som får prisen – det er Veslefrikk barne og ungdomsteater v/Monia Berger. Du har lagt ned en utrolig stor innsats gjennom 15 år for mange hundre barn og unge og i denne perioden satt opp hele 52 teaterforestillinger og vi er dypt takknemlig for ditt engasjement. Prisen er ment som inspirasjon for mange nye forestillinger videre, fortalte Kjell Hagen under overrekkelsen.

Årets kulturpris går til Veslefrikk barne og ungdomsteater og Monia Berger mottok prisen som er på kr. 25.000.-

Se også artikkel i Halden Arbeiderblad.

Monia Berger og Veslefrikk barne og ungdomsteater mottar Sparebank1stiftelsen Haldens Ærespris 2017 innen Kultur av Kjell Hagen.

 

 

Sparebank1stiftelsen Halden Ærespris innen Næring

Næringsprisen ble tildelt Hansen & Jensen Transport AS ved daglig leder Bjørn Hansen. De er en stødig aktør i transport-bransjen og bedriften har gjennom over 50 år vært drevet med fokus på kunnskap, kontinuitet, erfaring og sikkerhet.

Juryen til næringsprisen for 2017 hadde mange gode forslag til verdige kandidater. Valget falt ned på en kandidat som har vist stor evne til omstilling. Selskapet fylte 50 år i 2016, så det er en virksomhet med lang fartstid og erfaring vi snakker om. Selskapet ble drevet som personlig firma frem til 1998 hvor det ble omdannet til aksjeselskap. Alle aksjene eies i dag av samme familie, far og to sønner. Firmaet har siden 1983 holdt til i egne lokaler på Sørliefeltet.

Virksomheten har gjennom årene vært med på det meste som har skjedd i bransjen, både gjennom oppturene og nedturene. Helt siden oppstarten for over 50 år siden har selskapet vært opptatt av å tilfredsstille kundens behov i et stadig mer krevende og hektisk marked. De fremstår i dag som en bunnsolid aktør i sin bransje. De bygger sin virksomhet på kunnskap, kontinuitet, erfaring, pålitelighet og ikke minst sikkerhet. Bransjen preges av sterk konkurranse, teknologisk utvikling og omstilling. De siste årene har særlig konkurransen fra Øst Europa vært sterk og omstilling til det innenlandske markedet har vært nødvendig. Videre er bransjen i dag preget av mye utenlandsk arbeidskraft, men fortsatt er hovedtyngden av de ansatte i dette selskapet norske. Dette til tross for at det de seneste årene har blitt vanskeligere å skaffe norsk arbeidskraft.

Selskapet driver i transportbransjen. Etter en forsiktig start med 2 biler og oppdrag for Saugbrugsforeningen, har de vokst år for år og disponerer i dag 17 biler og har 20 ansatte. De har også mottatt trafikksikkerhetsprisen utgitt av IF Forsikring og Norges Lastebileierforbund, hvilket er et tegn på at bedriften setter skadeforebyggende arbeid høyt på agendaen. De er videre opptatt av å ha egne biler og ansatte som kjenner norske forhold og som vet hva kundene forventer av dem. Det sikrer også full kontroll på sikkerhet og utstyr. Selskapet kan vise til gode resultater og en omstillingsevne det står respekt av.

Bjørn Hansen og Transportfirmaet Hansen & Jensen mottar Sparebank1stiftelsen Haldens Ærespris 2017 innen Næring av Tom Willy Prangerød.

 

 

Sparebank1stiftelsen Halden Ærespris innen Humanitært arbeid

Æresprisen innen Humanitært arbeid ble gitt til Tor Hafsrød og Inger Kristoffersen for deres trivselsarbeid på sykehjemmene i Halden. Sammen med en gruppe på cirka 40 mennesker driver de flere ulike trivselstiltak, både i form av sang, musikk og diverse andre aktiviteter som for eksempel kinoturer og bygging av fuglekasser.

Haldens ordfører Thor Edquist overrakte prisen med disse fine ordene:

Ærede prisvinnere og kjære alle sammen.

I 1961 ble det spilt inn en film i Sverige med tittelen ”Ænglar finns dom”? Og, ja, jeg vet nå svaret og kan svare bekreftende på det. De finnes. Så sikre er juryen på det, en jury som som har bestått av Sparebankstiftelsen1s Kjell Hagen, HA redaktør Hans-Petter Kjøge og meg, at dere snart skal få se et par levende utgaver av de her på scenen for å motta Sparebank1stiftelsen Haldens gjeve pris : humanitærprisen for 2017. Prisen består av en diplom og 25.000 kroner. Vi vet at disse pengene kommer i trygge vinger, og at ingen bare vil fly avgårde med de, for å si det slik.

De begynte å samles her i Halden i 1994, og var den gang et samarbeid med frivilligsentralen. Men etter hvert som aktivitetsnivået økte forsto de at de måtte satse på å opparbeide seg sin egen base av frivillige. De fikk egne t-skjorter, en slags uniform, noe som er trygt og gjenkjennelig for de de skal besøke og for de som arbeider på de stedene de besøker med sang og musikk og andre aktiviteter. Og i dag besøker de 40 englene og frivillige alle våre fire sykehjem. På Helsehuset/Halden Sykehjem har de aktivitet de fire første dagene i uken. Fire dager i uken. I tillegg tar de med seg pasienter på kinoforestillinger og konserter. På Solheim er det egne engler og ved hjelp av Sparebankstiftelsen1 er det restaurert et stabbur hvor menn produserer fuglekasser og fuglebrett i stor stil. På Karrestad er det også engler som kommer med sang og musikk flere ganger i måneden, og på Iddebo drifter englene seg selv og har aktiviteter med beboerne to ganger pr uke.

Mine damer og herrer, denne frivillige aktiviteten betyr svært mye for de aller svakeste av oss, de som bor på våre sykehjem og institusjoner. Derfor vil jeg at dere skal ta vel i mot to representanter for englene, nemlig Tor Hafsrød og Inger Kristoffersen, og årets verdige vinner av humanitærprisen er: Trivselgruppen !

Inger Kristoffersen og Tor Hafsrød mottar Sparebank1stiftelsen Haldens Ærespris innen Humanitært arbeid 2017 av Haldens ordfører Thor Edquist.

 

 

Alle prisvinnerne på Haldengallen 2018. Foto HPWille/Halden Arbeiderblad

 

Link til siden med tidligere æresprisvinnere.

 

Link til artikkel i Halden Arbeiderblad