Haldengallaen 2014

Sparebankstiftelsen Halden, Halden Arbeiderblad og Halden Kommune arrangerte Haldengallaen lørdag 25. januar 2014 i Kultursalen. Det ble en flott aften med lokal underholdning og verdige prisvinner. Vi gratulerer!

Se omtale i avisa og bilder fra kvelden nedenfor. Og her kan du se glim fra underholdningen på Haldengallaen.

 

 

Prisvinnerne 2013

Haldengallaen 2013

Vinnere av Sparebankstiftelsen Haldens pris for humanitært arbeid gikk til «Nye brukten». Æresprisvinneren er 8 damer som arbeider på frivillig basis for å skaffe midler til humanitære organisasjoner.

 

Haldengallaen 2013

Haldengallaen 2013

Vinneren av Sparebankstiftelsen Haldens ærespriser i kultur og idrett gikk til Finn Pettersen. Vi deler ut en fortjent pris til en ildsjel som har betydd utrolig mye for sin idrett. Er en som skaper trivsel omkring seg og er et flott forbilde for oss alle.

 

Vinneren av næringsprisen gikk i år til Comfort F. Jørgensen som med sin 83 år gammel suksess-bedrift er en verdig vinner. Den har levert gode resultater og er svært opptatt av gode kundeopplevelser og har tatt mange bevisste valg som har vist seg å være riktige.

 

 

 

 

Sparebankstiftelsen Haldens priser ble delt ut av Tom Willy Prangerød, banksjef i Sparebank1 Halden (øverst) og Kjell Hagen, leder for Sparebankstiftelsen Halden (nederst) i tillegg til Bjørn Ståhl, leder for generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Halden (se bilde nedenfor).

Tom Willy Prangerød, banksjef i Sparebank1 Halden, Haldengallaen 2013

 

Kjell Hagen, leder for Sparebankstiftelsen Halden, Haldengallaen 2013

 

Bjørn Ståhl, leder for generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Halden, Haldengallaen 2013

 

På bildene ser du Sparebankstiftelsen Haldens styremedlem Monica Kristiansen (øverst), generalforsamlingens leder Bjørn Ståhl (bildet i midten) og nestformann i stiftelsen Ragnar Sande (nederst).

   

 

2013_11_06 Halden galla_1