Haldengallaen 2017 i Brygga kultursal. Sparebankstiftelsen Halden deler ut tre ærespriser.

Vi gratulerer Knut Johansen med næringslivsæresprisen, Mikaela Caci og Rolf Karlsen med humanitæræresprisen og Marita Rognøy og Aasmund Kaldestad med kulturæresprisen.

Sparebankstiftelsen bidrar med kr. 100.000,- til Haldengallen 2016 og kr. 25.000,- til hver av de tre prisvinnerne for 2016.

14. januar 2017:

På bildet sees også Tom Willy Prangerød, SpareBank1, Thor Edquist, ordfører i Halden, æresprisvinnerne Knut Johansen,  Mikaela Caci, Rolf Karlsen, Marita Rognøy og Aasmund Kaldestad samt Kjell Hagen, Sparebankstiftelsen Halden.

Fotograf David Engmo, Halden Arbeiderblad.

 

Årets næringslivspris 2016

Juryen til næringsprisen for 2016 hadde mange gode forslag til verdige kandidater. Valget falt på en kandidat som åpnet sin virksomhet i nåværende form i 2015. Det er ikke store overskudd og utbytte til eierne som er årsak til valget av kandidat, men heller de positive ringvirkningene etableringen har å si for Halden som by og næringslivet ellers. Eier har selv gjort en frist satsning og skutt inn betydelig midler i virksomheten.

Virksomheten ligger på historisk grunn, men det betyr ikke nødvendigvis at det må være på festningen. Jeg tror utgangspunktet for etableringen og satsningen er engasjement for Halden og sannsynligvis komplettering av eksisterende virksomhet. Det at Halden er en relativt liten by og med fine attraksjoner på nasjonalt nivå, kan også ha hatt betydning for etableringen.

Ifølge deres egen hjemmeside kan filosofien deres oppsummeres i begrepet UBUNTU. Ubuntu er en sørafrikansk tenkemåte som bidrar til gode opplevelser og forbedringsprosesser over hele kloden. Det finnes flere definisjoner av begrepet ubuntu, men kort oppsummert kan vi i denne sammenhengen si: ”We are, because of you.” Misjonen deres er å gi kundene så gode opplevelser at virksomheten fortjener kundenes lojalitet på livstid.

Bak etableringen står en godt kjent grunder. Det er ikke hans hovedvirksomhet som går av med prisen denne gang, men kanskje den som nevnt kan komplettere hovedvirksomheten. Grundere synes for tiden å være preget av sterk medvind, har stor framtidstro og er entusiastisk. Videre er han en stabeis som jobber hardt, er utholdende, innovativ og liker å tenke stort. Jeg vil også tro han legger ned et betydelig antall timer i jobb og ulike virksomheter. En annen karakteristikk er ”Haldens svar på Steven Jobs”.

Stedet de holder til i ble påbegynt i 1939 og fullført av tyskerne i 1940. Stedet har opp gjennom årene blant annet vært benyttet til militær forskole og gymnas, vandrerhjem og konferansesenter. Da er det klart at det dreier seg om tidligere Kaserna eller nåværende Fredriksten Hotell.

I 2013 overtok Fredriksten Hotell driften og totalrehabiliterte det gamle kasernebygget. Sommeren 2014 fullføres arbeidet og Fredriksten Hotell innvies som et topp moderne hotell med 69 helt nye rom og nye fellesområder. I dag kan man overnatte, ha kurs og konferanse samt få en utforglemmelig aften i flotte omgivelser på Fredriksten festning.

Fredriksten Festningshotell og grunder Knut Johansen tildeles vel fortjent næringsprisen fra Sparebankstiftelsen Halden.

 

Årets humanitærpris 2016

Årets vinnere av Sparebankstiftelsen Haldens Humanitærpris, går til noen som gjennom handling har bevist hvilken kraft våre tanker har. For det startet med en tanke for 4-5 år siden. Tankens mor, ja, for det er en kvinne, ville hjelpe de som ikke har det så greit økonomisk, og startet en egen innsamlingsaksjon på sin arbeidsplass, som er en forretning i Halden. En rød tønne som folk kunne legge penger og gaver på.

De to første årene, i 2012 og 2013, gikk de innsamlede midlene til Frelses-armeen. Så ba tankens mor sin nabo med i dette arbeidet, og vi kan da kalle ham tankens far, selv om de ikke er et par. De ble enige om at de i det fortsatte arbeidet ville ha mer nærkontakt med de som fikk gaver, og de opprettet både en egen nett- og facebookside. Her kunne folk søke om gaver, og fortelle hva barna ønsket seg, og tankens mor og far formidlet ønskene til de som ville gi.

Virksomheten vokste og de registrerte seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. I 2015 arrangerte tankens mor og far sommercamp for barn på Ytterbøl, de fleste barn av foreldre som hadde søkt om julegaver.

De hjelper også foreldre gaver som deres barn kan ta med seg når de blir bedt i bursdager til andre barn, slik at barna deres føler kan gå dit.

I 2016 begynte de også å tenke integrering i f m flyktningestrømmen, og de så for seg en fjelltur med 50/50 etnisk norske og innvandrer-ungdommer. De søkte Barne-ungdoms og familiedirektoratet og Sparebankstiftelsen Halden om penger, og sammen med egne innsamlede midler kunne de da arrangere en tre-dages tur til Jotunheimen for ca 30 ungdommer. I tillegg arrangerte de også igjen camp på Ytterbøl for de yngste.

På Beitostølen fikk de låne idrettens hus, og en av dagene var det tur over Besseggen. Der var det deltakere fra hele 6 land: Syria, Afghanistan, Eritrea, Kosovo, Somalia, Aremark og Halden

Tankens mor arbeider i Coop Extra. Derav navnet på årets vinner av humanitærprisen fra Sparebankstiftelsen Halden: Extra Giverglede og Michaela Dahl og Rolf Karlsen.

 

Årets kulturpris 2016

Årets kulturprisvinnere handler om personer som hadde en drøm. Mange av oss går nok med små eller store drømmer om å få ting til å skje, men som oftest blir det bare en drøm. For årets vinnere ble det mer enn en drøm. Det ble hardt arbeid og søvnløse netter.

Den ene vinneren er født og oppvokst her i Halden og blant annet, siden vi snakker om kulturpris, vært aktivt medlem i Idd skolekorps i sin ungdom. Hennes yrkesfaglige bakgrunn derimot har hun fra reiseliv og medisinsk ernæring. Men drømmen lå der selv om hennes yrkesvalg gikk i en annen retning, og da hun traff sin mann fikk drømmen ny aktualitet.

I 2010 flyttet de tilbake til Halden og gjennom en prosess hvor de både startet virksomhet og engasjerte seg i byens kulturliv ble drømmen en realitet. Fredriksten festning, vårt stolte landemerke var inspirasjonen.

Mange ulike kulturarrangement er allerede igangsatt på festningen, men det var en historie som ennå ikke var dramatisert. For å realisere drømmen slo de sammen sine kvalifikasjoner fra forretningsdrift, kulturarbeid, kreativitet og skapte en kulturkafe i hjertet av Fredriksten. Det var ut fra «Den gamle kommandant» ideen om å lage musikalen om «den hvite dame» kom, da sagnet sier at det var her hun tjenestegjorde for kommandanten og hans familie rundt 1820.

Årets kulturpris fra Sparebankstiftelsen Halden gikk til Marita Rognøy og Aasmund Kaldestad for arbeidet med oppsettingen av «Den hvite Dame» på Fredriksten festning sommeren 2016.

 

Se artikkel i Halden Arbeiderblad: