Haldengallaen 2016

23. januar 2016 var det igjen Haldengalla med prisdryss til stolte haldensere.

Det er Sparebankstiftelsen Halden som tar det store økonomiske løftet rundt dette arrangementet. – Vi går inn med ca. 120.000 kroner, sier Kjell Hagen i stiftelsen.  En stiftelse som også står bak flere av prisene som ble delt ut denne kvelden.

Nedenfor fra Halden Arbeiderblads sak fra 25. januar 2016 er Sparebankstiftelsen Haldens æresprisvinnere 2015. Håkon Ohlgren som vant vår pris innen kultur, Wenche Erichsen, Halden friviligsentral som fikk vår pris for sitt bidrag innen humanitært arbeid og Britt Brattli, Tista senter som mottok vår ærespris innen næringsliv. Vi gratulerer så mye!