Haldengallaen 2013

Lørdag 26. januar 2013 arrangerte Sparebankstiftelsen Halden historiens første Haldengallaen sammen med Halden kommune og Halden Arbeiderblad.

Haldengallaen er en gave og til ære for haldenserne.

Tre ærespriser

Tre ærespriser i regi av Sparebankstiftelsen Halden ble delt ut. En av dem gikk til den pensjonerte bokhandleren Bjørn Andersen. Han fikk kulturprisen. Den andre kulturprisen tilfalt Arnulf Wahlstrøm, mens næringslivsprisen gikk til Ole Kristian Sørlie.

25.000 kroner

Hver pris består av 25.000 kroner. Alle prisene henger høyt, og det var ydmyke og takknemlige prisvinnere. Bjørn Andersen og Ole Kristian Sørlie mottok hver sin pris i kultursalen med gode ord og stor takk. Arnulf Wahlstrøm hadde ikke anledning til å være til stede denne kvelden så hans sønn mottok prisen i hans sted.

Haldengallaen på film

Kvelden ble filmet, så hvis du ikke hadde anledning til å være med kan du se gallaen her.