Haldengallaen 2020

Haldengallaen ble arrangert for åttende året på rad på Brygga Kultursal 11. januar 2020. Arrangementet er et samarbeid mellom Halden kommune, Halden Arbeiderblad og Sparebank1stiftelsen Halden. Det ble delt ut priser fra alle arrangørene og lokale små og store stjerne underholdt. 

For mer om Haldengallen les artikkelen i Halden Arbeiderblad her.

Sparebank1stiftlsen Halden deler hver år ut tre ærespriser for positiv innsats i eller for Halden innenfor områdene; kultur, næring og humanitært arbeid. For 2019 ble disse flotte kandidatene vinnere av hver sin pris. Vi gratulerer!

Æresprisvinnere 2019

Det ble delt ut tre ærespriser som er en lang tradisjon. Det er med stolthet vi deler ut disse prisene fra Halden Sparebanks 150 års jubileumsfond. Fondet forvaltes nå av Sparebank1stiftelsen Halden i nært samarbeid med Sparebank1 Østfold Akershus. Prisene ble første gang delt ut i 1985 da banken feiret sitt 150 års jubileum og har således blitt delt ut i 35 år.

Æresprisen innen kultur

Prisvinneren Knut Henriksen har gjennom sitt engasjement vært med på å spre kunnskap, musikkglede og inspirasjon for unge i Halden.

Årets vinner av kulturprisen for 2019 har en lang og mangslungen karriere. Han er født i Fredrikstad, men har etter hvert kommet på bedre tanker og flyttet til Halden i 2005. Prisvinneren er en blid, positiv og engasjert person som har et smittende humør.

Hans merittliste som profesjonell musiker er lang, og den inkluderer solokonserter i både innland og utland. Han har hatt studieopphold i Danmark, Sveits, Tyskland og Italia. Det siste resulterte i at han fikk et engasjement på prosjektbasis i Italias mest renommerte Blåseensemble, Fiat di Parma i fire år, som resulterte i en rekke konserter og CD innspilling. Han har reist Norge rundt med Rikskonsertene og riksteateret for å nevne noe og han har vært profesjonell musiker i Divisjonsmusikken og senere i Det norske Blåseensemble.

Men kanskje det viktigste, han har brukt enormt mye tid på engasjement for ulike korps og korpsrelatert virksomhet i Halden. Jeg kan f.eks. nevne at han har vært; konsertarrangør, seminarholder, klarinettlærer, deltatt i korpsprosjektet for skolekorpsene, dirigent osv. Listen kan bli lang. På denne måten har han vært med på å spre kunnskap, musikkglede og inspirasjon for unge i Halden. Vi gratulerer Knut Henriksen.

Ærespris innen næring

Årets næringspris går til Halden Dekk AS ved eier Anne Nordby som ble delt ut av lokalbanksjef Tom Willy Prangerød

Næringsprisen har blitt delt ut årlig siden 1985. Sammenlignet med tidligere års næringspriser, må næringsprisen for 2019 sies å være litt utradisjonell, men likevel fullt fortjent. Næringsprisen for 2019 går til et selskap som så dagens lys høsten 1988 og er således 31 år gammel. Dagens eier og driver har vært med siden starten. De første 2-3 årene som deleier og fra 1991 som 100 % eier. Eier tok selv fagbrev innenfor bransjen i 1994 og selskapet er godkjent innenfor sitt fagområdet. Det er ikke alle selskaper i denne bransjen som er det.

Det er 4 ansatte i firma, så regnet i antall ansatte er de ikke av de største. I et lokalsamfunn som Halden er det likevel av stor betydning å ha slike firmaer som er der år ut og år inn. Dette både overfor byens innbyggere og kommunen. Ved etableringen visste dagens driver ingenting om bransjen som vedkommende gikk inn i. Dette ble løst ved å spørre andre kolleger, samt at det var god hjelp å få hos noen av leverandørene. Jeg antar lærekurven var bratt og enhver skjønner at dette må ha vært krevende, men helt sikkert også moro og inspirerende.

De første årene etter etablering var det stramt og regnskapet viste røde tall. Etter ca 3 år snudde det og siden den gang har driften vært positiv og selskapet fremstår i dag som en sunn og bra bedrift. Det er sjeldent resultater kommer helt av seg selv. Driver man eget og samtidig leverer gode resultater år etter år ligger det svært ofte en arbeidsinnsats utover det normale til grunn. Dette gjelder også i dette tilfellet.

Eier er selv operativ og har ingen 8 – 4 jobb. Dagen starter gjerne med å ta renholdet av lokalene selv. Eier har også hånd om regnskapet og tar dette frem til revisor kommer i forbindelse med årsavslutningen. Allsidighet preger derfor hverdagen. Bransjen er preget av delvis sesongarbeid og i høy sesongene jobbes det normalt 12 timers arbeidsdager. Det er høysesong 6 – 8 uker på våren og rundt 10 uker på høsten.  

Selskapet har gjennom årene tilhørt flere forskjellige kjeder, men selv om de alltid har tilhørt en kjede har de likevel vært frittstående i den forstand at de bestemmer alt selv. Tradisjonelt befinner selskapet seg i en bransje som er mannsdominert. Vi kjenner ikke til andre virksomheter i samme bransje som har en kvinnelig eier og daglig leder. Bransjen det dreier seg om er dekk, og i Halden leverer de alt fra trillebår dekk, til bildekk og dekk til de største anleggsmaskiner. De tar alt og motto er «Dekk for alle behov». Vi gratulerer Anne Nordby og Halden Dekk AS med næringsprisen for 2019.   

Ærespris for humanitært arbeid

Årets ærespris for humanitært arbeid ble tildelt Halden sanitetsforening og deles ut av  generalforsamlingens leder, Else-Marie Andersen Guldahl til foreningens leder Marie Herrebrøden. Deler av styret var også tilstede.

Årets vinner er en del av en landsdekkende organisasjon som ble stiftet så tidlig som i 1886. Organisasjonen som er vinneren av årets humanitærpris fra Sparebank1 stiftelsen Halden hadde sitt stiftelsesmøte på selveste unionsoppløsningens festdag den 7. juni 1905. De har i dag, 115 år senere, rundt 115 medlemmer.

De skal jobbe for og med:

  • Ideell virksomhet
  • Forskning og utvikling
  • Trygge lokalsamfunn
  • Barn og unge
  • Kvinners helse og livsvilkår

Foreningen hadde som sak på årsmøtet sitt i 2013 om de skulle legges ned grunnet svak oppslutning og mangel på rekrutering. Nasjonalt ble det satt i gang en stor kampanje som het «Ny giv» og denne slo godt an i Halden -og på 2 år hadde de fått 40 nye medlemmer, nytt styre og ny glød i hele foreningen. 

Årets vinner lager arrangement for egne medlemmer, men også skogsturer for førsteklassinger, temadager for ungdommer, dekker en hel rode under TV-aksjonen, har julemesse, jobber med integrering, driver egen fotpleie … Foreningen har medlemmer i alle aldre og foreningens eldste medlemmer møtes fast hver tirsdag formiddag til lettere arbeider og hygge. Gruppen jobber med å klargjøre fjær til fastelavn, igjennom hele året, så dette ligger klart i esker når februar nærmer seg.

Som de sier selv: Halden sanitetsforening er en nytenkende og moderne forening med historiske røtter!

Alle bilder: ARFAN BAOMIDEHA, Halden Arbeiderblad