Kornsjø og omegn velforening restaurerer velhuset

Kornsjø og omegn velforening får kr 500 000 til restaurering av velhus.