Haldenkanalen får støtte

Regionalpark Haldenkanalen får kr 80 000 i støtte til renovasjon og opprydding.