Nærmiljøprosjekt på Rødsberg undomskole

Banken velforening får kr 310 000 til nærmiljøprosjekt på Rødsberg ungdomskole.