Inspiria Science Center fortsetter Ko-ko prosjektet

Inspiria Science Center får kr 470 000 pr. år i 3 år, totalt kr 1 410 000 til å fortsetter Ko-ko prosjektet om utdanning og arbeid for ungdom.

Forløperen til dette prosjektet er Kunnskap i Sentrum som vi har støttet over tid.