IHK Comet får støtte til aktivitetssenter

IHK Comet får kr 231 200 til utstyr til aktivitetssenter.