Vi fortsetter vårt samarbeid med Ungt entreprenørskap

Ungt entreprenørskap får kr. 900.000.- til prosjekt i grunnskolen. Dette er en 3-årig avtale med kr. 300.000.- pr. år.