Samarbeid om sandbane på Hjortsberg

Halden Håndballforening, FAU Hjortsberg, Halden Volleyballklubb har sammen fått kr 277 000 i støtte til sandbaneanlegg på Hjortsberg skole.

Dette vil det bli den første Sandhåndballbanen i Halden. Nærmeste tilsvarende anlegg er i Rakkestad. Ved siden av å være ett aktivitetsanlegg for uorganisert bruk, vil realiseringen av ett slikt anlegg være positivt for hele håndballmiljøet i byen.

Les artikkel i Halden Arbeiderblad 3. februar 2022.

Bakgrunn

Sandvolleyball er godt etablert som idrett, men er nok mest kjent som en uorganisert sommeraktivitet. Beachhåndball er forholdsvis nytt, men vi har sett en sterk økning av interessen de siste årene. Sporten er for alle, både store og små, det arrangeres NM i beachhåndball hvert år i juni måned. I tillegg arrangerer regionene ulike beachhåndballaktiviteter i løpet av sommerhalvåret. I seriespill og turneringer deles lagene inn i klasser på samme måte som i innendørshåndball; J/G+ årsklasse samt Senior M/K.

FAU ved Hjortsberg skole har utarbeidet en helhetlig plan og er godt i gang med flere andre fasiliteter på skolens uteområde. En liten kunstgressbane er under etablering og det planlegges med utekjøkken og sykkelbaner. Det omsøkte sandanlegget er godt integrert i skolens helhetlige plan og vil passe inn som en ekstra attraksjon og ett nytt aktivitetsområde for fysisk aktivitet.

Anlegget er sterkt ønsket av elverådet ved Hjortsberg skole som har hatt dette på ønskelisten i flere år. Anlegget er også ønsket og forankret i skolens ledelse ved rektor og assisterende rektor og enstemmig støtte fra alle oppmøtte representanter i FAU.

Banen vil bli bygd som ett ordinært idrettsanlegg, slik at det i noen tilfeller kan benyttes til organisert trening for idrettslag. Anlegget vil ellers være tilgjengelig for skolens elever på dagtid og barn og unge i nærmiljøet på kveldstid. Det er mange ungdommer som oppholder seg i området på kveldstid og som kan nyte godt av disse fasilitetene.