Gimle skole får gave til oppgradering av skolekjøkken via FAU

Sparebankstiftelsen Halden gir Gimle skole kr. 48 590 til oppgradering av skolekjøkken via FAU.

Se mer her om våre skolekjøkkengave.