Stor gave til nytt nærmiljøanlegg for barn og unge i Berg

FAU Berg skole får kr 205 000 til nærmiljøprosjekt.

Se artikkel av 26. oktober 2018 i Halden Arbeiderblad her:

https://www.ha-halden.no/nyheter/berg-skole/sparebank1stiftelsen-halden/mia-8-og-leah-9-vi-har-verdens-fineste-skolegard/s/5-20-582200

 

OMRÅDELØFT: Håper den nyoppusede skolegården skal være et løft for hele området. F.v. Knut Nilsen, Kjell Hagen, Lars-Erik Rønsen og Rektor Ewa Maria Gottberg Høidal. B..v. Målfrid Roberg og Malin Skogstad. Foto: Gunnar Paulsen, HA.

 

 

Av HA Steinar Omar Østli 

– Flott nærmiljøtiltak

Kjell Hagen ved Sparebankstiftelsen Halden berømmer FAU ved Berg skole for å ha levert en seriøs søknad. Hagen sier at det spesielt er to forhold som har ført til at stiftelsen har gitt sin støtte: Frivilligheten som ligger bak og arbeidet for at barn og unge skal ha et godt fritidstilbud på hjemstedet sitt.

– Dette heier vi på. Dette flotte nærmiljøprosjektet ved Berg skole virker svært gjennomarbeidet og seriøst, og da er det en glede for oss å kunne være med å støtte noe som engasjerer så mange, sier Kjell Hagen.

Hagen roser den store dugnadsånden som finnes i Halden.

– Ikke minst i denne sammenheng viser de som bor og har tilknytning til området en flott iver etter å få til ting for barn og unge i nærmiljøet, sier Kjell Hagen.

 

GLADE: Malin Redi Skogstad, er sekretær i FAU, mens Ewa Høidal er skolens rektor.

GLADE: Malin Redi Skogstad, er sekretær i FAU, mens Ewa Høidal er skolens rektor. Foto: Steinar Omar Østli

 

FAU ved Berg skole har fått 205.000 kroner av Sparebankstiftelsen Halden til bandybane, hinderløype og snøkanon. Nå krysser de fingrene for at søknaden om tippemidler også slår inn.

– Vi er veldig glade og takknemlige for den flotte gaven vi har fått. Nå kan vi virkeliggjøre de store planene vi har for å forbedre uteområdet her for barn og unge i Berg, sier Malin Redi Skogstad. Hun er sekretær i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Berg skole.

 

Søker også tippemidler

Dersom alt går som FAU ved Berg skole håper på, vil det nemlig skje store ting ved skolen. FAU håper nemlig på at gaven fra Sparebankstiftelsen Halden skal utløse enda mer støtte, for budsjettet for uteområde-satsingen er på hele 962.000 kroner.

– Sammen med egeninnsatsen vår i form av dugnad i forbindelse med montering og opparbeiding av anlegget her, er den flotte gaven på 205.000 kroner fra Sparebankstiftelsen Halden vår egenandel når vi søker om tippemidler, forteller Malin Redi Skogstad som fortsetter:

– Om vi får tippemidler eller ikke vil tiden vise, men vi kommer uansett veldig godt i gang med gaven fra Sparebankstiftelsen Halden.

FAU vet at det blir en betydelig dugnadsinnsats. De har forhørt seg og kan skaffe både arbeidskraft og maskiner til grunnarbeider. Den største dugnadsinnsatsen vil være ballbingen, utekjøkkenet og skolens klatrestativ. (Dugnaden med klatrestativet er allerede utført).

– Det meste med bandybanen og akebakken må settes bort til profesjonelle, sier Malin Redi Skogstad.

 

– Kommer alle til gode

Vi møter henne sammen med Berg skoles rektor Ewa Høidal, som sammen med grunneier og representanter fra FAU, Berg IL, skolefritidsordningen ved Berg skole, Bergknatten barnehage og elevrådslæreren ved Berg skole er med i ressursgruppa som jobber for et nytt nærmiljøanlegg ved Berg skole.

– Det er foreldrene som har søkt om pengene og fått tilslag. Vi ved Berg skole er veldig glade for at uteområdet her blir utbedret, for det kommer til å komme alle barn og unge i området til gode. Uteområdet vårt brukes av våre elever i skoletida, men er også i bruk av barnehagen. Berg IL bruker det til trening på kveldstid, og barn og unge møtes her, sier Ewa Høidal.

Felles for alle i ressursgruppa er at de har et sterkt ønske om å kunne tilby barn og ungdom muligheter til fysisk aktivitet i nærområdet både i og utenfor skoletida. Berg skole ligger i tilknytning til skogen og det er mange som bruker området.

 

ORDNET: Foreldrene har allerede begynt. Klatrestativet er rustet opp på dugnad.

ORDNET: Foreldrene har allerede begynt. Klatrestativet er rustet opp på dugnad.

 

Dette skal gjøres:

  • Ressursgruppa ønsker å bygge et nytt nærmiljøanlegg ved å oppgradere det som allerede finnes her.
  • Grusbanen som finnes her i dag, skal bli brukt til å anlegge en skøyteisbane med flerbruksmuligheter utenom vintersesongen. Ved å sette opp et fotball/bandy-vant kan barn og ungdom bruke anlegget til å spille bandy, street-fotball eller stå på rulleskøyter vår, sommer og høst. På vinterstid kan FAU fylle vantet med is for å lage en skøyte-/ishockeybane.
  • Snøkanon: Det er få aktivitetstilbud ved skolen på vinterstid. Derfor ønsker ressursgruppa å kjøpe en snøkanon til akebakken.De tenker å trekke vannledninger til akebakken. De kan også benyttes til å lage is på skøytebanen.
  • Ved grusbanen mot parkeringsplassen er det et stort gressområde. Her ønsker ressursgruppa å anlegge ei ny hinderløype/aktivitetsløype. På sikt ønsker de å utvide denne med treningsapparater. Denne vil erstatte dagens løype som ligger like ved akebakken.
  • Ballbingen trenger et nytt dekke. FAU har allerede fått 50.000 kroner av DNB Sparebankstiftelsen til dette.
  • Skolen ønsker å bygge en nytt utekjøkken av sten i området. Den vil søke RØRE-midler til dette. (RØRE-midler tildeles av Østfold fylkeskommune og setter elevers matglede, bevegelsesglede og aktive læring i fokus.)
  • Skolefritidsordningen ved Berg skole (SFO) har allerede fått Her har SFO søkt midler fra Halden kommune via folkehelserådgiveren til utstyr.

 

HEIER: - Dette heier vi på, sier Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen Halden.

HEIER: – Dette heier vi på, sier Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen Halden.

 

Av Steinar Omar Østli