FAU Risum ungdomskole

FAU Risum ungdomskole får støtte til helsefremmende tiltak med kr. 120.000.-