FAU Gimle skole skal i gang med nærmiljøprosjekt

FAU ved Gimle skole har fått kr. 200.000,- i støtte til et nærmiljøprosjekt.

FAU skal med de tildelte midlene lage en aktivitetspark/Tuftepark i tilknytning til ballbingen på Gimle skole. Tanken er at skolegården skal kunne fungere som et nærmiljøanlegg og brukes både i friminuttene, skoletiden, SFO-tiden og som et tilbud for barn og ungdom i lokalområdet.

 


Link til HA artikkel 23. oktober 2019.

SAMARBEID: Assisterende rektor Trond Vangberg, Cathrine Rød Gundersen og Elsie Brenne fra Røre-prosjektet og Østfold fylkeskommune, ildjsle og prosjekttleder Willy Forsell, Kjell Hagen fra Sparebankstiftelsen, rektor Anita Gundrosen og Lars Petter Lie fra FAU er fornøyde med den nye gapahuken ved Gimle skole. Foto: Trine Bakke Eidissen

Høsten 2019 ble Tufte-parken innviet. Her er presentasjon fra FAU, Gimle skole og rektor Anita Gundrosen (med tillatelse til å publisere).