Gamme med særpreg til Myren Hjelmungen Jaktlag i Berg

Vi valgte å satse på et prosjekt som vil bidra til å fremme friluftsliv og idrett, spesielt rettet mot barnefamilier, – sier styreleder Kjell Hagen i Sparebankstiftelsen Halden.

 

 

2013_11_18 Gamme