Gaveutdeling 2018. Søk breddegaver innen 31. januar 2018

Halden Sparebank hadde lang tradisjon med å dele ut gaver til lag og foreninger. Banken har støttet og vært medarrangør til idrettsforeninger, humanitære organisasjoner, kirker, kulturell virksomhet, kor og korps, arbeid blant barn og unge og mye mer.

Vi i Sparebank1stiftelsen Halden er stolte av denne tradisjonen som vi viderefører i samarbeid med SpareBank 1 Østfold Akershus. Vi ønsker søknader fra foreninger med allmennyttige formål av en viss størrelse som har et aktivt kundeforhold i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Skriftlig søknad sendes via vår hjemmeside på eget søknadskjema for Breddegaver – eller via post. Foreningene får beskjed i februar om søknaden er innvilget. NB! Foreninger og lag med formål idrett sender søknad til Halden Idrettsråd.

Søknadsfristen er 31. januar 2018

Klikk her for å komme til søknadsskjema.